Werkplaatsstraat wordt heringericht

Begin februari ontstond ophef toen de ‘knip’ in de Werkplaatsstraat in Sint-Gillis werd ongedaan gemaakt. De schoolgemeenschap van de Heilig Hartschool reageerde meteen omwille van de nieuwe verkeersonveilige situatie. Op 5 februari besliste het schepencollege dat de straat voor doorgaand verkeer opnieuw zou worden afgesloten door middel van een neerklapbare paal die van 7 tot 18 uur autoverkeer onmogelijk moet maken. “Dit is een tijdelijke oplossing waarmee wij zeker in het belang van onze kinderen, vrede kunnen nemen”, werd toen door actievoerders op Facebook gemeld. De stad meldde intussen dat de straat definitief zal worden heringericht. “Aan de achterzijde van de school in de Werkplaatsstraat plannen we nog dit jaar een herinrichting met een scheiding tussen auto’s en fietsers en voetgangers door kleurrijke zitelementen”, aldus het bestuur. “De omgevingsvergunning is aangevraagd en er wordt verwacht dat de aankoop van de gronden rond is tegen de zomer waardoor we de werken deze de zomer kunnen uitvoeren. De kostprijs wordt geraamd op 89.823,25 euro. Na de definitieve herinrichting zal de knip permanent worden, zoals dit beslist is door de gemeenteraad.”