het Verkén-verhaal in Editie

trouwe Editie-lezers (en zijn we dat niet allemaal ☺) hadden allicht het artikel ontdekt waarin enkele van onze bestuursleden aan het woord kwamen.  Voor diegenen die het artikel gemist hebben, je kan het hier nalezen…

“De lokale handel hier is springlevend, maar vraagt
blijvende steun en aandacht”

Sint-Gillis – Als grootste deelgemeente blijkt Sint-Gillis ook over de oudste en best gestructureerde handelsorganisatie van Groot-Dendermonde te beschikken. uverkén” verwijst niet alleen naar het varken op de vlag en in het logo van Sint-Gillis, de
organisatie geeft met haar naam ook de boodschap aan de consument om de lokale handel te verkénnen”. Want er is meer lokale handel dan je denkt. Met succes … Sint-Gillis groeide de voorbije jaren uit tot de meest beamende en bruisende deel­gemeente van Dendermonde. “Verkén” bundelt en ondersteunt de positieve vibes van handelaars en ondernemers in Sint-­Gillis.

Als voorzitter kent Belfius­kantoorhouder Peter Meyers de geschiedenis van de orga­nisatie als geen ander. “In 1973 verenigden een aantal handelaars zich in het verzet tegen de komst van super­markten die de kleine mid­denstanders dreigden weg te concurreren. Toen nog onder de naam ‘Handelscentrum Sint-Gillis’. En sindsdien ble­ven wij de kritische stem en het luisterend oor voor de ‘commerçe’ van Sint-Gillis. Wij vertegenwoordigen vandaag nog steeds het merendeel van de lokale handelaars en ondernemers, maar zien door de verschuiving in het winkel­landschap steeds meer de dienstensector in de leden­portefeuille.”

Rikkert De Bruycker van Schoenen Moernaut en Fons Uyttenhove van Rijschool Traffix zijn misschien wel de grootste pleitbezorgers van Verkén. “Sint-Gillis is geen anonieme “doorrij gemeente”, wel een bruisende woon-en winkelplaats. We kennen al bij al weinig leegstand en tellen een aantal vernieuwde en vernieuwende handelszaken en sfeervolle horeca-adres­jes. Ook zijn we één van de weinige gemeenten met een cinema in de dorpskern, dat maakt ons uniek. De lokale handel is dus allesbehalve dood in Sint-Gillis. Daarom ook promoten wij continu de boodschap: shop local, enjoy local. We zijn zeker geen feestcomité maar organise­ren en ondersteunen regel­matig evenementen en acties waar alle Sint-Gillisse handelaars én hun klanten van meegenieten”, klinkt het bij de twee bestuursleden.

Daarnaast is Verkén vooral de belangenbehartiger van de handelszaken in Sint-Gil­lis. De organisatie vertegen­woordigt de leden bij Unizo en bij de Stedelijke Advies­raad voor Lokale Economie waar Elien Christiaens van broodjeszaak Menssana één van de drie vertegenwoordi­gers van de handelsorgani­satie is. “Ik voel respect bij de andere handelsorganisaties, dat er wordt geluisterd naar onze adviezen en initiatie­ven. Anderzijds vinden we dat het tijd wordt dat Sint-Gillis als volwaardige winkel­kern wordt aanzien.”
Vanuit zijn ervaring met de lo­kale besturen in andere ge­meenten waar Traffix een vestiging heeft bevestigt Fons Uyttenhove die stelling: “Deze kant van de viaduct dient meer gepromoot te worden om er te komen win­kelen én om hier een zaak te starten.”  “Ook vinden wij dat er eindelijk eens werk mag gemaakt worden van een goed mobiliteitsplan waarbij er voldoende parking wordt voorzien in het dorpshart. Dit is één van de pijnpunten die wij – op vraag van onze leden – al jaren aanklagen bij het stadsbestuur, voorlopig zon­der resultaat”, betreurt Rik­kert De Bruycker. “We blijven kritisch, maar op een posi­tieve manier!” geeft het en­thousiaste Verkén-team nog mee.

Ondernemers in Sint-Gillis die mee willen werken aan het boeiende project van Verkén kunnen steeds con­tact opnemen via info@verkensintgillis.be

(bron: Editie, Jaargang 17 – nummer 9 – november 2021)