Verenigingsleven in Sint-Gillis

Sint-Gillis heeft een rijk verenigingsleven. Het grote aantal clubs en verenigingen hieronder is hiervan het levendig bewijs. Staat jouw organisatie niet vermeld of is de link naar jullie website niet correct, stuur dan een e-mail naar info@verkensintgillis.be

SPORT

> Atletiekclub Denderland
> Badmintonclub Drive
> GymMAX
> Rugbyclub Dendermonde
> Wandelclub De Zilverdistel
> KV Sint-Gillis
> SC Jong Sint-Gillis
> Dansateljee
> Falos KWB badminton
> GymMAX Dance
> Handbalclub Dendermonde
> Ros Beiaard Vrienden Handboogschieten
> KHG Willem-Tell Handboogschieten
> Hondenclub Fidelitas vzw
> Taekwondo Koryo
> Vlaams Wushu Instituut
> Turnclub GymMAX
> FC Moerstraat
> Volleybalclub Nivoo
> Yoga Lotus
> Dendermondse Leeuwen

JEUGDORGANISATIES

> Jeugdhuis Zenith
> Chiro Bobo
> Chiro Kreale
> KSA Sint-Arnout
> Jeugdband Dynamic
> Chirodrumband Kreaboem

ALGEMEEN

> Bloemencorso
> Heemkring Sint-Gillis
> Orde van de
> Koninklijke St.-Rafaëlsgilde
> KVG
> KWB Sint-Gillis Center
> Ziekenzorg
> Femma CULTUUR
> Koninklijke Blauwe Fanfare Sint-Gillis
> Orde der Stalhouders van Sint-Gillis vzw
> Postzegelkring Sint-Gillis Dendermonde
> Theater Hatsjie

OVERIGE

> Editie Dendermonde